Utiliteitsbouw

Zorg

Home   >  Utiliteitsbouw   >   Zorg

Zorg

Bouwen voor de zorg vraagt om inlevingsvermogen. Wie zijn de bewoners of cliënten? Hoe werken de zorgprofessionals? Gerichte ervaring en oprechte interesse helpen ons bij het realiseren van functionele en toekomstbestendige gebouwen. En ook de planning en uitvoering stemmen we optimaal af op de situatie. Met als resultaat: een realisatietraject waarin met ieders wensen en belangen rekening wordt gehouden.

Respect voor leef- en werkruimte

Een uitbreiding of verbouwing kan veel impact hebben op bewoners of cliënten. Bij Bouwbedrijf A. van Schijndel zijn we gewend om te werken in een bewoonde omgeving, ook met de meest kwetsbare doelgroepen. Hinder tot een minimum beperken, rekening houden met verzorgings-, bezoek- en behandeltijden, en terreinen netjes en goed toegankelijk houden: voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. Zo kan de zorg gewoon door blijven gaan en blijft het leven van de cliënten en patiënten zo normaal mogelijk.

We bouwden, verbouwden en herstructureerden verzorgingshuizen en verpleeghuizen, maar ook hospices en zorginstellingen voor kwetsbare mensen, zoals dementerende ouderen.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.